Monadria Polygamica

Monadria Polygamica ...

Prapor a umění. Prapor a krása pohybu. Prapor, který ve větru rozkvétá…věru tak nazývali umění ovládání praporu ti, kteří si poprvé povšimli elegance a krásy pohybu praporu vlajícího ve větru.

Umění s praporem je dnes zbytkem toho, co bylo v armádě součástí běžného výcviku až do poloviny 17. století, a to na území celé západní Evropy. Prapory jednotlivých armád a vojenských oddílů, které se účastnily bitev, se pravděpodobně vyvinuly z vlajek Landsknechtů, kteří se řadili po menších jednotkách a praporem si dávali signály k pohybu na bojišti. Umění házení s prapory se pak rozvinulo zejména díky středověkým cechům. Cechovní korouhev byla také symbolem čistoty a jako taková se nesměla dotknout země. Možná právě balancování ve vzduchu, kde se důstojně mezi nebem a zemí vznášel symbol – prapor, který nesměl upadnout, přitahovala tehdejší mládence z řad cechovních bratrstev a později z řad šlechty, aby pokoušeli tuto velebnou nejistotu.

Mladé a odvážné muže, tato nebezpečná krása přitahuje dodnes…